กฎระเบียบ

1.ผู้ใช้หอสมุดวิทยบริการพึงระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้

 • นักเรียนต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบของโรงเรียน
 • ถอดรองเท้าวาง (ใต้บันได)ให้เรียบร้อย ป้องกันการสับเปลี่ยนหรือการถูกขโมยรองเท้า
 • วางกระเป๋าและหนังสือไว้ในล็อคเกอร์ชั้น2 ก่อนเข้าห้องสมุด (ของมีค่าฝากกับเจ้าหน้าที่หอสมุด)
 • ไม่นำขนม อาหาร และเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวขึ้นไปรับประทานภายในหอสมุดวิทยบริการ                          หากพบเห็นจะทำการยึดและทิ้ง
 • หลังจากอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์เสร็จแล้วให้เก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย
 • ไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่น หยอกล้อในหอสมุดเพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่น
 • โปรดใช้สิ่งพิมพ์ เอกสาร และหนังสือของหอสมุดวิทยบริการด้วยความระมัดระวังไม่ฉีกขาดเสียหาย
 • ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆลงในหนังสือ ถ้านักเรียนตัด ฉีกหนังสือ จะต้องชดใช้เป็น 2 เท่า ของหนังสือ
 • นักเรียนที่มีปัญหาในการใช้หอสมุดให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่หอสมุดหรือครูบรรณารักษ์
 • ปิดแอร์ทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานบริการหรือไม่มีผู้ใช้บริการบริเวณนั้น

2.การยืมวัสดุสิ่งพิมพ์หอสมุดวิทยบริการ

 • ผู้ยืมต้องนำบัตรมาแสดงทุกครั้งที่ต้องการยืมสิ่งพิมพ์ ห้ามนำบัตรผู้อื่นมาใช้
 • หนังสือทั่วไปยืมได้ครั้งละ 5 เล่ม ต่อ 7 วัน เกินกำหนด ปรับวันละ 50 สตางค์ต่อเล่ม ถ้าหนังสือที่ยืมหายไป        จะต้องซื้อหนังสือทดแทนหรือปรับ 2 เท่า ของราคาหน้าปก
 • สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ยืมได้ 1 เล่มต่ออาทิตย์ เกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท
 • หนังสืออ้างอิง ไม่อนุญาตให้นำออกจากห้องสมุด แต่อาจพิจารณาเป็นบางกรณี

3.การทำบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ

นักเรียนคนใดจะยืมหนังสือจากหอสมุดวิทยบริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิก การสมัครเป็นสมาชิก ปฏิบัติดังนี้
 • นักเรียนติดต่อขอทำบัตรสมาชิกหอสมุดวิทยบริการที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ
 • ลงทะเบียนขอมีบัตรสมาชิกโดยการ กรอกชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจำตัวของนักเรียนลงในแบบฟอร์ม
 • ทางหอสมุดวิทยบริการจะถ่ายรูปของนักเรียนด้วยกล้อง ลงฐานข้อมูลสมาชิกหอสมุด
 • นักเรียน ม.1 ต้องนำเงินมาคนละ 2 บาท เพื่อสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ
 • นักเรียน มัธยม1-3 บัตรจะเป็นสีเขียว ส่วนนักเรียน มัธยม4-6 บัตรจะเป็นสีขาว

หมายเหตุ  บัตรสมาชิกใช้ได้ถึง 3 ปี ม.1-3 และ ม.4-6 ถ้าหากบัตรหายจะต้องทำใหม่ เสียค่าบริการบัตรใหม่คนละ 5 บาท

 

โฆษณา