กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ด้วยทางหอสมุดวิทยบริการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เพื่อรับรางวัลของขวัญปีใหม่

มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1. บันทึกการอ่าน ระดับม.ต้น – ม.ปลาย

  2. ยืมหนังสือหลากหลายเล่ม ระดับม.ต้น – ม.ปลาย

◊ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2559

◊ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หอสมุดวิทยบริการโรงเรียนตะกั่วป่า

“เสนานุกูล”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บันทึกการอ่าน png

 

โฆษณา