เปิดรับสมัครสมาชิกหอสมุดฯ

                     นักเรียนที่สนใจจะทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ให้ไปทำได้ที่หอสมุดวิทยบริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หมดเขต 31 ก.ค.59)

ระเบียบการสมัครสมาชิก

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2.เงินค่าสมาชิก 2 บาท

  • ม.ต้นใช้บัตรสีเขียว
  • ม.ปลายใช้บัตรสีขาว
                         – ผู้มีบัตรสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถยืมหนังสือนำกลับไปอ่านที่บ้านได้ คนละ 4 เล่ม ภายใน 7 วัน เกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท : 1 เล่ม

Childread

โฆษณา