กิจกรรมหอสมุดฯ

              เนื่องด้วยวันภาษาไทยทางหอสมุดวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมเปิดพจนานุกรมขึ้น มีนักเรียนชั้นม.ต้น-ม.ปลาย ให้ความสนใจมากมาย

             ผู้ชนะการแข่งขันเปิดพจนานุกรม มีดังต่อไปนี้

ชั้น ม.ต้น

  1.  ด.ญ.วีรภัทรา     พันธ์งาม         ม.2/9

  2.  ด.ช.ภาณุพงศ์   ไพรพฤกษา    ม.2/9

  3.  ด.ญ.วาริชนันท์  ธโชติวัฒนากร ม.3/9


ชั้น ม.ปลาย

  1.  นายธนกร          การดี    ม.6/6

  2.  น.ส.นันท์นภัส   ขุนวัง    ม.5/7

  3.  ด.ญ.ชญานี       ศรีรัตน์   ม.6/4

 

IMG_0303.JPG      IMG_0282.JPG      IMG_0255.JPGIMG_0266.JPG      IMG_0311.JPG      IMG_0305.JPGIMG_0261.JPG      IMG_0274.JPG      IMG_0277.JPG

Advertisements