สมัครสมาชิกหอสมุดวิทยบริการ

เปิดรับสมัครสมาชิกหอสมุดฯ ชั้นม.1 และ ม.4 

นักเรียนที่สนใจจะทำบัตรสมาชิกหอสมุด สมารถสมัครได้ที่หอสมุดวิทยบริการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หมดเขต 30 มิถุนายน 2561)

ระเบียบการสมัครสมาชิก

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2.เงินค่าสมาชิก 2 บาท

ม.ต้นใช้บัตรสีเขียว
ม.ปลายใช้บัตรสีขาว

โฆษณา